Alimentare și montaj conducte apă

Instalația de alimentare cu apă și canalizare prezintă un set de operațiuni, în urma cărora șederea oamenilor în clădire devine destul de confortabilă, îndeplinind cerințele minime ale civilizației moderne. Apariția de noi materiale și instrumente, tehnologii legate de utilizarea lor, au făcut posibilă transformarea procesului de instalare a conductelor de apă într-unul fezabil și singur.

Clasificarea și componența rețelelor de inginerie de alimentare cu apă și canalizare

Sistemul de alimentare cu apă este instalat pentru a asigura o alimentare continuă cu apă utilizabilă la punctul de captare a apei. Canalizarea este echipată pentru a devia apa uzată și a epura ape uzate. Amenajarea conductelor de alimentare cu apă și canalizare pentru o clădire sau un complex individual este posibilă în două moduri:

  • Prin conectarea la un sistem centralizat.
  • Prin construirea unei instalații autonome.

În funcție de metoda de mutare a mediului de lucru, rețelele de alimentare cu apă și canalizare pot fi:

Fără presiune. Deoarece este destinată deplasarea mediului de lucru prin gravitație, conductele sunt instalate cu o anumită pantă, permițând fluidului să curgă fără pompare suplimentară;

Cap de presiune. Cu pompe care asigură deplasarea constantă a mediului de lucru, rețeaua este asigurată în cazurile în care este necesară alimentarea acesteia în volume mari, precum și în teren dificil, ceea ce nu permite instalarea unei surse externe de apă cu o pantă optimă.

Pe baza locației rețelelor de inginerie în raport cu obiectele obligatorii, se obișnuiește să se vorbească despre ele:

Intern. Instalarea sistemului intern de alimentare cu apă începe de la locul introducerii conductei în clădire, rețeaua internă de canalizare se termină în punctul în care conducta părăsește clădirea;

În aer liber. Instalarea rețelelor externe de alimentare cu apă și canalizare are loc în afara clădirilor și structurilor.

Vrei o ofertă personalizată?